Januar druge skupine

Januarja smo poskrbeli za topla oblačila (jih spoznavali, prepoznavali, razvrščali, obešali, likali in zlagali), da smo se lahko gibali na svežem zimskem zraku in nahranili lačne ptičke.